CH SUPKUL CONSTRUCTION

( ออกแบบอาคาร-รับเหมาก่อสร้าง-บริหารโครงการ )

(Design - Construction - Project Management)

บริการของเรา

Our services

ออกแบบอาคาร

บริการ รับเขียนแบบก่อสร้าง
(Construction Drawing Services)
รับออกแบบสถาปัตยกรรม
(Architectural Design)
รับออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน
(Interior Design)

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง ,รับสร้างบ้าน
และงานก่อสร้างทุกชนิด
(Building Construction)
รับประเมินราคางานก่อสร้าง
(Bill of Quantity ( BOQ))

บริหารโครงการ

ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างและบริหารโครงการ
(Construction & Project Management Consultants)
รับเขียนทัศนีภาพ 3 มิติ ทั้งภายในและภายนอก
(3D Visualization Exterior & Interior Perspective)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ ออกแบบอาคาร-รับเหมาก่อสร้าง-บริหารโครงการ

กดเพื่อโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ประสบการณ์
บริการ
โครงการ
ลูกค้า

ทำไมคุณต้องเลือกเรา?

Why do you have to choose us?

การบริการที่เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง  ทั้งยังเน้นเรื่องการใส่ใจรายละเอียดงานในทุกขั้นตอน  ประกอบกับการมีความรู้ด้านศาสตร์ทางฮวงจุ้ยของสถาปนิก

Ch.supkul Construction

เราตั้งเป้าหมายในการทำงาน  ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างแท้จริง 

Ch.supkul Construction